Paveiktais: grāmatas “Gribu būt tētis” koncepcija, intervijas, teksti, makets, druka, atvēršanas svētki.

2017. gada 8. septembrī Latvijas Pašvaldību savienībā notika grāmatas “Gribu būt tētis” atvēršanas svētki. Grāmata ir izdota, lai izglītotu Latvijas novadu iedzīvotājus par mātes un tēva veselību ceļā uz bērna piedzimšanu. Projekta galvenais mērķis ir uzlabot Latvijas demogrāfisko situāciju, panākot zīdaiņu mirstības mazināšanos, kas Latvijā ir viena no augstākajām Eiropas Savienībā. Grāmata “Gribu būt tētis” tiek izdota Roche Akadēmijas sociālās atbildības projekta “Izglābsim 100 bērnus” ietvaros.

http://www.roche.lv/home/socialaatbildiba/gribu_but_tetis.html

Pieredze, zināšanas un spēja sajust cilvēkus bagātina mūs un paver iespējas īstenot ne tikai projektus, kas ir tieši saistīti ar veselību, bet arī citām sabiedrībai nozīmīgām tēmām.

Kontakti
Adrese:
Brīvības iela 23, Ogre, LV-5001
Tālrunis:
+371 29205454

© 2020 All rights reserved. SIA Divi Gani