1. Fotokonkursa “Veselīga Latvija” (turpmāk – konkurss) tēma, mērķis, nosaukums, organizētājs un dalībnieki:

1.1. Tēmas:

“Veselīgs un aktīvs dzīvesveids”: veselīga uztura veicināšana, fiziskās aktivitātes, atkarību izraisošu vielu lietošanas mazināšana, reproduktīvās veselības uzlabošana, garīgā veselība, veselību veicinošas skolas/pašvaldības/pilsētas;

“Uz pacienta vajadzībām vērsta integrēta veselības aprūpe”: produktu un pakalpojumu pieejamība, iedzīvotāju finansiālā aizsardzība, mūsdienīga e-veselības sistēma un veselības sektora digitalizācija, ģimenes ārsta loma, pacienta un viņa ģimenes iesaistīšana veselības aprūpē;

“Veselības aprūpes ilgtspējība, laba pārvaldība un efektīva resursu izmantošana.”: Cilvēkresursu un prasmju pilnveide, pacientu drošība, gatavība ārkārtas situācijām, e-veselība/ veselības sektora digitalizācija.

1.2. Mērķis: atrast un izvēlēties fotoattēlus topošajai Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģiona interneta vietnei.

1.3. Uzdevums: Fotogrāfijās radoši attēlot konkursa darba tēmas.
1.4. Konkursu rīko sabiedrisko attiecību kompānija “Divi Gani” sadarbībā ar Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecību Latvijā.
1.5. Dalībnieki: ikviens profesionāls fotogrāfs, veselības, mediju fotogrāfs vai fotogrāfijas entuziasts.

2. Konkursa norises laiks un dalība konkursā:

2.1. Konkursa dalībnieki tiek aicināti iesniegt oriģinālas un radošas fotogrāfijas atbilstoši nolikuma 2.3.punkta tehniskajām prasībām, aizpildot pieteikšanās anketu https://ej.uz/fotokonkurssveselībalatvijā līdz 2022. gada 28. februārim. Anketā dalībnieki pievieno prasīto informāciju.


2.2. Konkursā var piedalīties:
2.2.1. Dalībnieki ar konkursa nolikumam atbilstošām digitālām fotogrāfijām, kuru autors ir pats konkursa dalībnieks.
2.3. Katram konkursam iesniegtajam darbam nepieciešams nosaukums (vārds_uzvārds_fotonosaukums_nr.jpg) un norāde par vietu, kurā tas uzņemts. Pēc izvēles var pievienot arī idejas aprakstu.
2.4. Fotogrāfijā redzamajiem cilvēkiem ir jābūt informētiem un piekritušiem fotogrāfiju neierobežotu publiskošanai publiskajā (t.s. interneta) un mediju vidē. Konkursa organizētāji neuzņemas atbildību par fotogrāfijās redzamo cilvēku publicitāti un saskaņojumiem par privātumu.
2.5. Iesniedzot fotogrāfijas, dalībnieks piekrīt konkursa nolikuma prasībām.

3. Fotogrāfiju tehniskās prasības:
3.1. Fotogrāfiju izmēram jābūt 1920×1280 pikseļi, formāts – JPEG.
3.2. Uz iesūtītajām fotogrāfijām nedrīkst būt redzamas ūdenszīmes. Konkursa rīkotāji nodrošina autora identificēšanu.

4. Konkursa vērtēšana:
4.1. Konkursā iesniegtās fotogrāfijas vērtēs žūrija, kuras sastāvā būs darbinieki no PVO pārstāvniecībām Latvijā, Igaunijā un Slovēnijā, PVO Eiropas Reģionālā biroja Komunikācijas nodaļas, kā arī sabiedrisko attiecību kompānijas “Divi gani” fotogrāfiju un dizaina eksperti.

4.2. Darbu vērtēšana: tiks ņemta vērā autora radošā ideja, darba oriģinalitāte, atbilstība tēmai un iesūtītā materiāla kvalitāte.
4.3. Konkursa žūrijas 5 visaugstāk novērtētās konkursa dalībnieku iesniegtās fotogrāfijas tiks izmantotas Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Reģionālā biroja pārstāvniecības Latvijā interneta vietnē.

4.4. Katrs organizatoru izveidotās žūrijas pārstāvis fotogrāfijas katrā kategorijā vērtē 5 punktu skalā (1 – zemākais vērtējums, 5 – augstākais vērtējums), ņemot vērā šādus kritērijus:

  • atbilstība tēmai (1 – 5 punkti);
  • izšķirtspēja un kvalitāte (1 – 5 punkti);
  • apgaismojums, ekspozīcija un fokuss (1 – 5 punkti);
  • radošās idejas novērtējums (1 – 5 punkti);
  • darba oriģinalitāte (1 – 5 punkti).


4.5. Konkursa rezultāti tiks paziņoti gan privāti – sazinoties ar konkursa dalībniekiem personīgi, gan publiski, ievietojot tos interneta vietnē www.divigani.lv un Facebook lapā Divi gani.

4.6. Izvēlēto fotogrāfiju autori tiks apbalvoti, plānotais balvas apmērs – 100 Eur par vienu fotogrāfiju.

5. Konkursa laikā tapušo fotoattēlu (autordarbu) izmantošana
5.1. Dalībnieks piekrīt, ka viņa fotogrāfiju (autordarbu) kopā ar vārdu un uzvārdu konkursa rīkotājs bez papildu atlīdzības var neierobežoti izmantot Pasaules Veselības organizācijas mājaslapā.
5.2. Rīkotājs konkursā uzvarējušās fotogrāfijas var brīvi izmantot savām vajadzībām no uzvarētāja pasludināšanas brīža, neprasot atsevišķu dalībnieku atļauju.
5.3. Konkursa uzvarētāji piekrīt, ka viņu iesūtītās fotogrāfijas konkursam tiek neierobežoti izmantotas Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecības Latvijā vajadzībām.

6. Fotogrāfiju diskvalifikācija
6.1. Konkursa rīkotājiem ir tiesības diskvalificēt un dzēst jebkuru fotogrāfiju no konkursam iesūtītājām fotogrāfijām, kas neatbilst nolikumam.
6.2. Dalībnieks garantē, ka augšupielādētās fotogrāfijas atbilst šādiem nosacījumiem:
6.2.1. Dalībnieks, kurš iesūta fotogrāfijas, ir to vienīgais īpašnieks un autors;
6.2.2. Fotogrāfijā nav attēloti nekāda veida aizliegti, draudoši, naidu kurinoši, nepatiesi, maldinoši, aizvainojoši, apmelojoši, neslavu ceļoši, vulgāri, musinoši, diskriminējoši vai zaimojoši motīvi, tās nepārkāpj vispārpieņemtās morāles un pieklājības normas;
6.2.3. Fotogrāfija nesatur nekāda veida motīvus, kas attēlo vai varētu rosināt darbības, kuras uzskatāmas par noziedzīgiem nodarījumiem, vai par kuru izdarīšanu iestājas civiltiesiskā atbildība, vai ar kurām citā veidā tiek pārkāptas tiesību normas;
6.3. Dalībai konkursā nav atļauts izmantot fotogrāfijas, kuru izmantošanas tiesības dalībnieks ir nopircis vai uz kurām viņš ieguvis izmantošanas tiesības no attēlu datubāzēm.
6.4. Gadījumā, ja žūrijai rodas aizdomas par konkursa tehnisko noteikumu pārkāpumu, žūrijai ir tiesības pieprasīt oriģinālu, neapstrādātu failu.

7. Citi nosacījumi
7.1. Konkursa rīkotājiem ir tiesības mainīt šī nolikuma saturu, informāciju par izmaiņām publicējot tīmekļa vietnē www.divigani.lv un Facebook lapā Divi gani un informējot par to konkursa dalībniekus. Izmaiņas stājas spēkā no publicēšanas un paziņošanas brīža.
7.2. Neskaidrību vai jautājumu gadījumā konkursa dalībnieki var uzdot interesējošos jautājumus, nosūtot tos e-pastā konkursa kontaktpersonai.

8. Kontaktinformācija
8.1. Kontaktpersona: projekta koordinatore Laura Vanaga – [email protected]

Pieredze, zināšanas un spēja sajust cilvēkus bagātina mūs un paver iespējas īstenot ne tikai projektus, kas ir tieši saistīti ar veselību, bet arī citām sabiedrībai nozīmīgām tēmām.

Kontakti
Adrese:
Brīvības iela 23, Ogre, LV-5001
Tālrunis:
+371 29205454

© 2020 All rights reserved. SIA Divi Gani